1881
client : Water Library
year : 2013
place : Groove, Bangkok

ร้านแกสโตรผับที่เป็นออลเดย์ไดน์นิ่งและเครื่องดื่มค๊อกเทล
จากยุค 1881 เป็นยุคที่เริ่มมีโรงประปาแรกของโลก จึงเกิดเป็นไอเดียในการนำเอาโรงประปา มาเป็นตัวหลักในการออกแบบของร้านและนำเอาเรื่องสถานะของน้ำเข้ามาเป็นส่วนหน่งของการออกแบบ ซึ่งร้าน 1881 มีจุดเน้นอยู่ที่ค๊อกเทล จึงได้มีการออกแบบให้ร้านมีความเป็น industrial และปรับมาทีเรียลให้มีความเป็นปัจจุบันขึ้น จึงเกิดเป็นindustrial Chic ซึ่งมีบาร์โค้งเป็นจุดศูนย์กลางของร้านเหมือนเป็นเวทีให้ บาร์เทนเดอร์ได้โชว์การผสมเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อของทางร้าน ทางด้านเวทีได้มีการออกแบบให้เหมือนอุโมงค์น้ำ ซึ่งด้านหลังมีดีไซน์ที่เหมือนวาวล์น้ำอยู่
ส่วนดวงโคมได้ทำการออกแบบพิเศษสำหรับ 1881 ซึ่งได้ไอเดียมาจาก ก๊อกน้ำ เป็นแบบเดี่ยวและเป็นแชนเดอเลีย