otop store
client : TCDC
year : 2012
place : Mueang Thong Thani

ร้านค้าต้นแบบ สินค้า otop 5 ดาว ที่จะไปเปิดทั่วโลก และสินค้าอาหารกล่อง ปิ่นโต (bento) สำหรับเดินทาง
ร้านค้าต้นแบบนั้นมีไอเดียมาจากความเป็นบ้านของไทย ปรับรูปแบบให้ทันสมัย นำสินค้า และนำลายไลยมาปรับเพื่อเป็นการตกแต่งร้าน พร้อมทั้งยังออกแบบปิ่นโตยักษ์ให้เป็น ดิสเพลย์หรือที่วางสินค้า อาหารกล่อง ซึ่งพื้นที่บริเวณด้านข้างได้แรงบันดาลใจมาจากตลาด