Too Fast To Sleep
client : Too Fast To Sleep
year : 2012
place : Rama IV

Too Fast To Sleep ได้แรงบันดาลใจมาจาก High School Age คือถอดองค์ประกอบมาจากภาพยนตร์วัยรุ่นต่างประเทศ มีชั้นหนังสือในห้องสมุด, ตู้ลอคเกอร์สีน้ำเงิน, มีที่นั่งเป็นอัฒจรรย์ และโต๊ะเหมือนในโรงอาหาร ซึ่งเราเอามาปรับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าที่เป็นทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน และคนที่ต้องหาที่ทำงานข้ามคืน โดยสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นผ่านวัสดุไม้สีอ่อน พร้อมสร้างความสนุก ด้วยโคมไฟหนังสือบินและของตกแต่ง ทำให้ค่ำคืนที่ยาวนานดูมีชีวิตชีวาขี้นมา