Villa De Bear
client : Villa De Bear
year : 2015
place : Ratchaphruek, Bangkok

สวนอาหารที่อยู่ย่านถนน ราชพฤกษ์เน้นกลุ่มลูกค้าครอบครัว ซึ่งสวนอาหารแห่งมีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกวาสวนอาหารทั่วไปด้วยการสร้างเรื่องราวให้เป็นโรงงานตุ๊กตาหมีปสมผสานกับบรรยากาศสถาปัตยกรรมยุโรป
โรงงานตุ๊กตาหมีแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 อาคารหลักๆ พื้นที่ประกอบไปด้วย พื้นที่รับประทานอาหารด้านใน-ด้านนอก, อาคารต้อนรับและสวนที่ตกแต่งเป็นพิเศษสำหรับการถ่ายรูป โดยสร้างเรื่องราวให้แต่ละส่วนเป็นเหมือนแผนต่างๆของโรงงานผลิตตุ๊กตา เช่น แผนกเตรียมวัสดุอุปกรณ์, แผนกประกอบเย็บขึ้นรูป, แผนกบรรจุเป็นต้น สวนอาหารแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยจินตนาการที่สร้างขึ้นจากไม้ เหล็ก ปูนและอิฐ องค์ประกอบที่มาช่วยเติมเต็มไอเดียถูกจัดวางอยู่โดยทั่ว ไม่ว่าจะเป็นรางไม้สายพานลำเลียงสินค้าที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาหมี ไปจนถึงเฟืองไม้จำนวนมากถูกนำไปตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศของโรงงานและในทุกๆที่เราจะได้พบกับ เจ้าหมี Villy กับผองเพื่อนที่เป็น Mascot ของสวนอาหารแห่งนี้