Café 28ml : specialty tea bar & coffee

Asoke Montri Rd.  

Type

Cafe

Date of Completion

2019-06-24

Area

25 SQ.M.

Address

Contractor

Khun Gas

Photographer

JINNAWAT BORIHANKIJANAN

iDea :connect number 28 & specialty scaling จากโจทย์ที่ทางลูกค้าต้องการคงชื่อร้าน28 เอาไว้ทางทีมจึงค้นคว้าหาความเชื่อมโยงระหว่างโจทย์ที่ลูกค้าให้นั่นก็คือตัวเลข28 และการเป็นSpecialty coffee ซึ่งเราพบว่าตัวเลขในเชิงปริมาณการชั่งตวงวัดแปรผันตรงกับคุณภาพของรสชาติและความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละที่ที่แตกต่างกันโดยนอกจากนั้นการเพิ่มหน่วยmL หรือMillilitter เข้าไปหลัง28 เป็นการเพิ่มเรื่องราวให้กับแบรนด์มีความเกี่ยวข้องกับกาแฟมากขึ้นและส่งเสริมการเป็นSpecialty อีกด้วยโดยทั้งนี้เราได้นำเอาKey visual จากเส้นมาตรวัดสีแดงส้มของถ้วยตวงมาใช้ทั้งในแง่Graphic และการตกแต่งภายในร้าน Proposal of name “28” motivate us to find connection between number 28 to be as specialty coffee which related by scaling, and measuring according to unique taste quality in variety. Moreover, adding “mL” (millilittre) will explain brand more and promoting  expertise. Finally, sign of red-orange line became as main graphic and decorations.   Cafe 28mL ได้ต่อยอดจากโจทย์ตัวเลขมงคลที่ทางลูกค้าตั้งไว้โดยทีมออกแบบได้ทำการค้นคว้าเพื่อเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของการทำกาแฟและสื่อถึงการเป็นSpecialty ในทุกๆองค์ประกอบของร้านทั้งแผนที่โลกที่บอกถึงแหล่งกำเนิดของกาแฟแต่ละชนิดที่ได้นำมาBlend เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านโดยนอกจากจะเป็นการตั้งต้นให้แบรนด์แข็งแรงแล้วยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงความใส่ใจและความพิถีพิถันของการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการขยายของแบรนด์ในอนาคตอีกด้วย               From the propose lucky number of our customer is  “28”, we study to find the connection between its element of coffee specialty and space which include not only graphic’s branding also the information in term of map which explain where our beans and matcha came from. Moreover, the elements can shown to our intention and seriousness of being a responsive design to client interest and can expand to enormous business in the near future. #cafedesign  #coffeecorner #interiordesign #coffeestreet  #cafebkk  #cafehoppingbkk #cafestreetbkk #trendbkk #coffeespecialty

เมื่อเรานำองค์ปอบของเส้นมาตรวัดถ้วยตวงมาเป็นkey visual หลักจึงเป็นเหตุให้การออกแบบเน้นเส้นสายที่ดูต่อเนื่องกันเล่นกับการมองในมุมมองต่างๆของผู้คนที่เดินไปมาคนที่ขับรถอยู่ตามท้องถนนหรือแม้กระทั่งฝั่งตรงข้ามถนนที่สามารถมองเห็นหน้าร้านได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นจุดสนใจและเชื้อเชิญให้ผู้คนได้เข้ามาลิ้มลองการเป็นSpecialty coffe and tea bar ภายในร้านซึ่งตอบสนองในเรื่องประโยชน์การใช้สอยและมีมุมให้ถ่ายภาพเพื่อแฝงการโปรโมททางโซเชียวมีเดียอีกด้วย               The key visual of scaling, and measuring became to design element that relative and continue which can play role to give the sense of smooth visualisation by many angle of people in different direction such as from street, transportation, across the road etc. In addition, the outstanding elements can lead attention and warm welcoming. Also, inside cafe’ provides the focus point for photographer which can beneficial to promote our brand on social media too.

สิ่งสำคัญที่ทีมออกแบบให้ความสำคัญคือความโดดเด่นของทั้งตัวแบรนด์และรูปแบบของร้านคือการเข้าถึงง่ายและจดจำได้ง่ายเพราะเนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่บริเวณถนนอโศกมนตรีที่มีร้านกาแฟเรียงรายกันอยู่มากกว่าถึง100 ร้านค้าซึ่งทางลูกค้าเองก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของทั้งกาแฟและชาที่เรียกได้ว่าเป็นSpecailty coffee and tea bar ได้เต็มปากแต่ทางทีมเห็นว่าการจะตีตลาดในบริเวณนั้นซึ่งร้อยละ80 เป็นพนักงานออฟฟิศเราจึงหันเข็มทิศในการออกแบบไปสู่ดีไซน์ที่มองเห็นแล้วโดดเด่นด้วยสีหรือรูปแบบที่แตกต่างและเมื่อพิจารณาอีกครั้งก็จะพบองค์ประกอบความSpecialty ของการทำกาแฟและชาแฝงอยู่อีกชั้นหนึ่ง               Another important thing we concerned is how to make this café out standing and easily recognisable to the customers, because there are more than 100 café around Asokmontee rd. The client also priorritize in ingredients and equipments until we can call “specialty coffee and tea bar”. The designers see the point that there are 80 percent of customers are officer. So we focus on colour and form that there have never seen and then found hidden special elements of making tea and coffee.