COFFEE WORLD FLAGSHIP STORE

PT Max Park Salaya

Type

Coffee Shop

Date of Completion

2022-06-01

Area

250 SQ.M.

Address

Salaya Bangkok

Contractor

-

Photographer

JINNAWAT BORIHANKIJANAN

Coffee World สาขาที่ PT Max Park Salaya เป็นสาขาที่ทาง psd ได้ทำการปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ Brand นี้โดยต้องการนำเรื่องแผนที่กาแฟในโลกมาใช้ในการ intro ให้ทุกคนที่ได้มาที่นี่เข้าสู่โลกกาแฟอย่างเต็มตัว . การนำความสูงของแต่ล่ะประเทศมาซ้อนกันเพื่อสร้างภาพจำบริเวณบนบาร์ขนาดใหญ่ โคมไฟแต่ล่ะจุดแสดงถึงถิ่นที่ปลูกกาแฟในแต่ล่ะประเทศนั้นๆ เพื่อนสร้างมาตรฐาานใหม่ให้กับลูกค้าว่าเราสามารถทำกาแฟได้หลากหลายรสชาติ ซึ่งแต่ล่ะรสชาตินั้นเกิดจากแต่ล่ะที่ที่ปลูกกาแฟแตกต่างกันไป . นำเอกลักษณ์ใหม่ (LOGO ใหม่) ที่มีความ minimal และสีสันสดใส มาเป็นส่วนหนึ่งของตัวร้าน ไปจนถึงสร้างภาพจำในลูกค้ากลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่ไปพร้อมๆกัน ด้วยการนำสี เหลือง ฟ้า มาใช้เป็นสีขาโต๊ะ และพื้น ประกอบกับนำไม้สีน้ำตาลอ่อน และสีกระสอบมาประกอบเพื่อส่งให้สีหลักของ Brand ได้โดดเด่นสะดุดตา  

การเปิดครัวเพื่อนำเสนอความสดใหม่ มาทานได้ทุกๆวัน

บาร์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่จะแวะเวียนเข้ามาในสาขาใหม่นี้