THE HOME BARISTA HQ [ +UNIPAK ]

Nonthaburi

Type

Retail Shop

Date of Completion

2022-12-01

Area

166 SQ.M.

Address

99/5 MOO 15 ,Nonthaburi

Contractor

LOOK GOOD

Photographer

JINNAWAT BORIHANKIJANAN

สำหรับงาน THE HOME BARISTA HQ นั้นเนื่องจากทางทีม psd ได้ออกแบบ IDENTITY ใหม่ให้ทาง THE HOME BARISTA HQ ด้วยเลยสามารถเริ่มต้นจากการเข้าใจว่า Brand ต้องการอะไร และอะไรคือสิ่งที่ Brand เป็นจริงๆ . "THE HOME BARISTA" ต้องการนำเสนอความเป็น ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนที่รู้ใจ เหมือนเวลาเรามีเพื่อนเก่งอะไรมากๆสักหนึ่งคนแล้วเวลาเรามีปัญหา เพื่อคนนี้ก็คอยช่วยเหลือเราทุกอย่าง ประมาณว่าแวะไปบ้านเพื่อนคนนี้แล้วเราแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง ผ่านคำง่ายๆ 3 คำ . EXPERTS'  TRULY  FRIEND . ในส่วนการออกแบบภายใน ทางทีม psd ต้องการนำเสนอความเรียบง่าย แต่เป็นผู้เชียวชาญ จึงนำวัสดุง่ายๆที่เราเจอทั่วไปเช่นกระเบื้องสีขาว 10x10 cm มาเป็นวัสดุหลักในการจัดแสดงของต่างๆภายในร้านนี้ แต่รายละเอียดที่ซ่อนอยู่ต้องไม่ธรรมดา คือส่วนของยาแนวเราใช้เส้นสีเทาเข้ม และจบมุมทุกด้วยกระเบื้องเข้ามุมแบบพิเศษ ทำให้ร้าน THE HOME BARISTA HQ ดูเป็นร้านที่เป็นเหมือนร้านธรรมดาแต่เต็มไปด้วยของพิเศษ รุ่นพิเศษและมีผู้เชี่ยวชาญเหมือนเพื่อนเก่งๆเราหนึ่งคน ไว้คอยแนะนำสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจกาแฟ . Zone ต่างๆในร้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆด้วยกัน   ส่วนแรกเป็นบาร์ขนาดใหญ่รูปทรง Capsule ไว้สำหรับ Demo อุปกรณ์ต่างๆในร้าน และสามารถเสริฟกาแฟให้กับคนที่อยากลองชิมจาก Barista ของทางร้าน ทางทีมออกแบบตั้งใจให้รูปทรงบาร์แบบนี้ (Capsule) สามารถรองรับลูกค้าของทาง Brand ได้มากกว่า 6 จุดพร้อมๆกัน ส่วนที่สองเป็นส่วนที่วาง Display ต่างๆภายในร้าน ที่มีการเล่นระดับและการใช้งานเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เนื่องจากทาง Brand จะมีการหมุนเวียนและนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกเข้ามาตลอดเวลา ดังนั้นการที่มี Island ที่สามารถเดินรอบได้เป็นข้อดีสำหรับสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง เพราะสามารถตัดสินใจโดยเห็นได้จากทุกๆมุมและลองสัมผัสได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการตั้ง Show เฉยๆ ส่วนสุดท้ายเป็นชั้นวางสินค้าสูงกว่า 3 เมตร ที่สามารถปรับการวางได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด และยังมี lighting ไว้ส่องให้สินค้าทุกๆชิ้นดูมีราคา และบริเวณที่เป็นชั้นไม้ยังเน้นสินค้าที่ทาง The Home Barista เน้นเป็น Hightlight ซึ่งวางอยู่บริเวณทางเข้าหลักทำให้เห็นชัดเจน . UNIPAK ที่สำหรับ SHOWCASE สินค้าต่างๆที่ทาง BRAND ได้นำเข้ามาจัดจำหน่าย ทางทีมออกแบบได้จัดเรียงโดยเน้นความสวยงามเป็นหลักเนื่องจาก SKU ของสินค้าที่เป็นลักษณะ PACKAGE อาหารต่างๆนั้นมีค่อนข้างมาก จนบางครั้งการวางของกลายเป็นของที่น่าเบื่อและดูไม่สะอาดตา ทางทีมเลยเน้นสิ่งนี้เป็นอย่างแรก เน้นของให้น่าดู น่าหยิบ และเปรียบเทียบกันในกลุ่มเดียวกันได้ง่ายและไม่สับสน ด้วยการวางของจริงในรูปแบบลอกออกมาจากผนังและใช้แม่เหล็กในการยึดติดกับผนัง พร้อมสำหรับการหยิบออกมาดูและเปรียบเทียบให้แน่ใจก่อนการซื้อขายกัน . THE HOME BARISTA HQ event, because the psd team has designed a new IDENTITY for THE HOME BARISTA HQ as well, it can start from understanding what Brand wants and what Brand really is. . "THE HOME BARISTA" would like to present an expert, a close friend Like when we have one very good friend and when we have a problem for this person helps us in everything It's like visiting a friend's house and we can fix everything through 3 simple words. . EXPERTS' TRULY FRIEND . In the interior design section, the psd team wants to present simplicity. but an expert Therefore, we bring simple materials that we commonly find, such as white tiles, 10x10 cm, as the main materials for displaying various items in this store. But the hidden details must be extraordinary. is the grout part, we use a dark gray line And every corner is finished with a special corner tile, making THE HOME BARISTA HQ look like a normal shop but full of special things. Special edition and expert like one of our best friends. to recommend things related to the coffee business . Zones in the shop are divided into 3 main parts together. #1 The first section is a large capsule-shaped bar for demoing various devices in the shop. And able to serve coffee to people who want to try from the barista of the shop. The design team intends for this bar shape (Capsule) to be able to support the brand's customers at more than 6 points at the same time. #2 The second part is the part where various displays are placed inside the store. Which has a level playing and suitable for frequent changes because the brand will rotate and import products from around the world all the time. Therefore, having an island that can be walked around is an advantage for relatively high-priced items. Because you can make a decision by seeing it from every angle and you can try it out without feeling like it's just a show. #3 The last part is a shelf over 3 meters tall that can be placed infinitely and has lighting to illuminate every product. And the wooden floor area also focuses on products that The Home Barista focuses on as Hightlight, which is placed at the main entrance to make it clearly visible. . UNIPAK for SHOWCASE products that BRAND has imported for distribution. The design team has arranged the arrangement with an emphasis on beauty mainly because the SKUs of the products in the form of various food packages are quite large. Until sometimes the placement becomes boring and doesn't look clean. So the team focuses on this first thing. Emphasize things that are attractive to look at and can be easily compared in the same group without confusion. By placing the real thing in the form of peeling off the wall and using magnets to attach to the wall. ready to be picked out and compared to make sure before trading